Leiden-Noord

Verslag wijkbijeenkomst van 12-10-2016 in Groenoord

Woensdag avond 12 oktober 2016 heeft bij Meet & Greet in Leiden Groenoord de tweede informatieavond voor de campagne Goed plaats gevonden. Na een korte welkom hebben Anja en Axel Möltgen zichzelf en de campagne Goed voorgesteld. Anja heeft laten zien dat er op de website www.gagoed.nl per wijk een pagina is aangemaakt waar informatie over de wijkambassadeurs te vinden is, bijeenkomsten en nieuws gepost worden en waar een ketelcheck, subsidiecheck en een energiescan aangevraagd kunnen worden.

Verbouwen eigen woning

Vervolgens heeft Thorwald Westmaas laten zien hoe je een bestaande woning zodanig kunt verbouwen dat je zelfs de status van een passief huis kunt bereiken. Passief noem je een huis die geen of nauwelijks energie verbruikt. In tegenstelling tot andere energiezuinige concepten die vaak gebaseerd zijn op het toepassen van speciale techniek is de kernboodschap hier: zorg dat je je energieverbruik zo klein mogelijk maakt want: wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Ook belangrijk: meten is weten. Voordat je over (duurzame) techniek nadenkt, kun je beter eerst goed in kaart brengen hoeveel energie je na het isoleren nog echt nog nodig hebt. Er zijn verschillende rekenmodules om vooraf een goed zicht erop te krijgen wat het resultaat na de verbouwing zal zijn (ook heb je hiervoor vaak een specialist nodig). Ook de kierdichtingen en een goede detaillering van alle aansluitingen en overgangen ( bijvoorbeeld van kozijn naar wand of dak naar wand toe) is erg belangrijk, want anders verlies je daar ongemerkt warmte en dus energie. Kijk ook naar de website van Thorwald!

Tijdens de presentatie was volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan. Verschillende mogelijkheden en technieken werden besproken zoals de relatief nieuwe PVT panelen, die het opwekken van warmte en elektriciteit in één paneel combineren. Soms werd de informatie best technisch maar we hebben met zijn allen geprobeerd alles zo goed mogelijk toe te lichten en de wijkambassadeurs staan ook na deze avond klaar om het een en andere nog een keer te verduidelijken. In de tweede helft van de avond hebben we naar de stappen gekeken die je kunt nemen om van een eerste idee tot de uitvoering van een verbeteringsmaatregel te komen. Een eerste stap is bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een energiescan die de gemeente op dit moment gratis aanbied.

Energiescan en Subsidiecheck

Anja en Axel hebben vervolgens laten zien waar je meer informatie kunt inwinnen en hoe je subsidie kunt aanvragen. Een punt van aandacht was dat de informatie die je op websites over verduurzamen van je woning vindt vaak een beetje algemeen blijft. Als er vragen zijn die dieper gaan of die voortkomen uit het rapport van de energiescan, dan kunnen deze altijd aan de wijkambassadeurs gesteld worden. Anja en Axel hebben met hun bouwkundige achtergrond de nodige kennis om per situatie mee te kijken en te helpen om de beste oplossing te vinden.

Groene daken

Een belangrijk onderwerp van de avond was het laten aanleggen van een groen dak. Er is subsidie voor groene daken in Leiden beschikbaar vanaf een oppervlakte van 15m2. Indien het dak kleiner is, dan kan de subsidieaanvraag via Groene Daken Leiden geregeld worden.

De initiatiefnemers bundelen aanvragen en hierdoor kunnen ook kleinere daken meegenomen worden. Zij kunnen indien gewenst ook alles voor je regelen: van het aanvragen van subsidie, een offerte tot het aanleggen van het groene dak. De subsidieaanvraag gaat niet via de website gagoed.nl maar of via www.groenedakenleiden.nl of indien je het zelf wilt regelen en je dak groot genoeg is direct via de gemeentelijke website.

We hebben erover gesproken of elk dak geschikt is voor een groen dak en of je zonnepanelen en een groen dak met elkaar kunt combineren. In veel gevallen (zeker als er eerder grind op het dak gelegen heeft) is het relatief gezien laag gewicht van een sedumdak geen bezwaar. Voor de combinatie van groen en energie (wat veel voordelen levert) of een groen dak met een intensievere beplanting is het soms aan te bevelen om een constructeur of bouwkundige mee te laten kijken naar de draagkracht van het dak. De vele voordelen van een groen dak werden besproken en ook punten die te maken hebben met de levensduur (wordt verlengd!) en garantie van het daaronder liggende platte dak.

De avond werd afgesloten met een kort commentaar van ieder aanwezige. Er zijn afspraken gemaakt om met sommigen van de aanwezigen nog een keer een op een aan tafel te gaan voor meer informatie.


Foto's door Iris de Graaf