Roodenburgerdistrict

1e wijkbijeenkomst Roodenburg op 25 oktober, verslag door bewoner van Roomburg

Verslag door Nadine Pronk-van Montfoort, bewoner van Roomburg

Op dinsdag 25 oktober werd voor ruim 35 geïnteresseerden uit de wijken Roomburg, Meerburg en Waardeiland een info-avond georganiseerd over het thema energie. Initiatiefnemers waren de GOEDwijkambassadeurs Alfons Ramb en Tineke Mook in samenwerking met de wijkverenigingen. De avond in buurthuis Matilo was goed georganiseerd met veel praktische en bruikbare informatie, heerlijke cake van Tineke en er kon nagepraat worden onder het genot van een drankje. Hier een korte samenvatting van de avond. 

De avond werd geopend door Jaap Stokking die een korte toelichting gaf over de onderwerpen die actueel zijn op het gebied van energie en duurzaamheid in onze wijken. Wist u bijvoorbeeld dat er gezocht wordt naar een alternatieve duurzame bron voor stadsverwarming in de wijk Roomburg en dat er een collectief is opgericht die het mogelijk maakt om te investeren in zonne-energie zonder zelf panelen op het dak te leggen? Er is van alles gaande in onze wijken. 

Vervolgens nam Alfons Ramb het woord. Hij lichtte de GOEDcampagne toe en kwam met veel bruikbare tips voor iedereen op het gebied van energiebesparing. Wist u bijvoorbeeld dat een moderne LED-lamp qua warmte van het licht niet te onderscheiden is van een ouderwetse gloeilamp, maar wel veel minder elektriciteit verbruikt? Vervolgens was er een presentatie over de verschillende subsidies op het gebied van energiebesparing. Wist u dat de gemeente Leiden momenteel zeer gunstige subsidieregelingen heeft voor het energie zuiniger maken van uw woning en dat door combinatie met landelijke regelingen de tegemoetkoming in de kosten  25 a 40 % kan bedragen op sommige projecten? Zie voor meer info duurzaambouwloket.nl. 

Tenslotte was er een presentatie van Rob van Haren van bedrijf Susteen, gespecialiseerd in het maken van energiescans voor woningen. In het kader van de GOEDcampagne stelt de gemeente Leiden energiescans gratis ter beschikking aan eigenaren van woningen gebouwd voor 1983. Men kon zich ter plekke inschrijven. Meer info op de website gagoed.nl. Aan het eind van de zeer geslaagde avond werd onder de aanwezigen een solar bell verloot. Deze deurbel werkt op zonne-energie en vermindert sluipgebruik. Niemand ging met lege handen naar huis, want naast veel bruikbare informatie kregen we ook een rol radiatorfolie mee. Zo kunnen we meteen aan de slag. Nu is namelijk een goede tijd om wat concreets te doen met energiebesparing!