Roodenburgerdistrict

2017 begint goed! Met veel subsidie voor isolatieplezier en zonne-energie!

Budget landelijke subsidie energiebesparing eigen huis blijft beschikbaar

Per 1 januari blijft er geld beschikbaar voor de subsidie energiebesparing eigen huis. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft dit besloten vanwege het grote succes van de regeling. Omdat het eerste deel van het beschikbare budget op dreigde te raken, is geld uit het tweede deel nu eerder beschikbaar.

Tot 1 januari 2018 is er 35,7 miljoen euro voor eigenaar-bewoners beschikbaar. Voor Verenigingen van Eigenaren is dat 6 miljoen euro voor het uitvoeren van maatregelen en 2 miljoen euro voor proces- en advieskosten. Het resterende budget wordt bewaard voor 2018. In totaal gaat het om 60 miljoen euro voor de gehele regeling.

Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen subsidieaanvragen indienen voor isolerende maatregelen. Zij moeten minimaal twee soorten maatregelen treffen van voldoende omvang, bijvoorbeeld isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur. Of het plaatsen van hoog rendementsglas.

Meer weten? Op de website van RVO.nl staat meer informatie over de regeling