Roodenburgerdistrict

2e Wijkbijeenkomst GoedRoodenburg, Profburgwijk, Rijndijkbuurt

Wijkambassadeurs Roodenburgerdistrict
De avond was georganiseerd door de wijkambassadeurs, Alfons Ramb en Tineke Mook.  Het Roodenburgerdistrict omvat Waardeiland, Roomburg en Meerburg (oost) en Professorenwijk, Burgemeesterswijk, Rijndijkbuurt en Cronestein (west), waarvoor deze bijeenkomst op 30 november werd gehouden. Met koffie, thee en zelfgebakken cake was het gelijk al gezellig met in totaal meer dan 50 geïnteresseerde wijkbewoners.

GOED en de Leidse Duurzaamheidsagenda
Alfons Ramb introduceerde de wijkambassadeurs en de Goedcampagne en legde uit dat de avond was georganiseerd zodat de eigenaren van huizen in de 4 wijken actief aan de slag kunnen met het energieverbruik in hun huizen.  De ambassadeurs verzorgen het traject van informatie tot en met het daadwerkelijk  overgaan tot besparen en winnen van energie in de woningen. Het begint bij het regelen van de energiescan in huis, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de bewoners. De scan wordt uitgevoerd door een bedrijf in opdracht van de gemeente Leiden. De energiescan en het rapport zijn daarmee een van de vele resultaten van de uitvoering van de Leidse Duurzaamheidsagenda. Hiermee beoogt de gemeente haar doelstelling te halen voor het realiseren van een flinke vermindering van het energiegebruik in de stad. 

Beschermd stadsgezicht
Naast algemene informatie over de Goedcampagne kwam op de informatieavond ook de specifieke (on)mogelijkheden van maatregelen voor woningen in beschermd stadsgezicht aan de orde. Gertjan de Boer, Erfgoed Leiden en Omstreken, gaf aan dat er in Leiden met beschermd stadsgezicht meer mogelijk is dan elders. Niettemin zijn er wel bepaalde zaken waaraan men moet voldoen, om het mooie aanzien van de wijk te behouden. Er werden veel vragen hierover gesteld. Naar aanleiding hiervan wordt de informatie nog eens samengevat in een nieuwsbrief die binnenkort uitkomt. Abonneert u zich op de Nieuwsbrief (op deze pagina rechts onderaan). 

Subsidies 
Tineke Mook gaf een overzicht van de momenteel geldende subsidies en leningen in het kader van energiebesparende maatregelen in eigen huis. Er zijn veel mogelijkheden voor subsidie, zowel landelijk als gemeentelijk, en een uitgedeelde handout vatte deze samen. Ze legde nadruk op het feit dat je pas echt inzicht in de subsidies krijgt als je serieus gaat plannen welke maatregelen je wilt nemen.  Verder gaf ze aan dat subsidiepotjes leeg kunnen raken en weer gevuld kunnen worden.
Ga in 1e instantie voor je huis en de subsidie – welke dan ook - zal volgen. In januari komt het Goedgeld terug boekje van de gemeente Leiden uit. Wij stellen u op de hoogte hiervan als u dit aangeeft via tineke@energiekleiden.nl.

Werkwijze energiescan en advies
Rob van Haren van Susteen bv beschreef vervolgens in meer detail de uitvoering van de energiescan en de inhoud van het daarop toegestuurde advies. Hiermee krijgen de bewoners een goed beeld van zinvolle en wenselijke maatregelen  voor hun specifieke woning. Vervolgstappen op weg naar uitvoering en gebruik van subsidie kunnen in overleg met dit of andere bedrijven worden genomen. Hij vermeldde dat men overigens geheel vrij is in het kiezen van een bedrijf voor de uitvoering. Susteen BV geeft echter bepaalde garanties met betrekking tot de uitvoering en voegt een vrijblijvende offerte bij.

Solar bell
De succesvolle avond met meer dan 50 wijkbewoners werd afgesloten met het verloten van de solar bell, een sluipgebruik tegengaande deurbel met een schattig zonnepaneeltje. Deze ging naar een mevrouw die als een van de eersten de Vredeskerk binnenkwam en volgens zeggen nooit iets won! In januari gaan de wijkambassadeurs weer een iinformatiebijeenkomst houden.