Roodenburgerdistrict

'Duurzaamheid in de Profburgwijk', door wijkbewoner

door Floris Wouterlood – 3 december 2016

De meeste woningen in onze wijk dateren van de jaren voor de Tweede Wereldoorlog of vlak daarna. Indertijd werden maar een paar kamers in de woningen verwarmd met kolenkachels. In de loop der jaren hebben de meeste woningen gasverwarming of gasgestookte CV gekregen. Nu komt de energietransitie om de hoek kijken. In de eerste plaats wordt in Nederland gewonnen gas schaars en dus duur; in de tweede plaats heeft ons land zich verplicht om de CO2 uitstoot sterk terug te dringen. Woningverwarming draagt sterk bij aan CO2 uitstoot en dat moet dus sterk minder worden. Bij het laatste wordt zelfs de discussie niet geschuwd om helemaal “van het gas af” te gaan, bijvoorbeeld via stadsverwarming of warmtepompen. Dit moet allemaal vóór 2050 gebeuren en liefst voor 2030.

Er zijn dus sterke veranderingen op komst. Er is al een energielabel voor woningen ingevoerd. Met name de vooroorlogse woningen in onze wijk hebben een slecht label (F, G). U kunt het energielabel van uw eigen woning zien op http://www.energielabelatlas.nl.

De gemeente Leiden is zich bewust van haar verantwoordelijkheden in het energietransitie traject en wil graag bewoners van de stad stimuleren om hun woning duurzamer te maken. Onder dat laatste wordt verstaan: dak-, muur, - vloerisolatie aanbrengen of verbeteren, modern isolatieglas aanbrengen, de CV ketel moderniseren of vervangen door een warmtepomp of houtpelletkachel, en zelf energie opwekken met bv. zonnepanelen of een zonneboiler. Doel is om uiteindelijk de energielabels van alle woningen te verbeteren naar ten minste B of liefst naar A. Op de daken van een aantal woningen liggen al zonnepanelen.

Om het u als huiseigenaar/bewoner gemakkelijker te maken heeft de gemeente de website www.gagoed.nl ingericht. Verder zijn er wijkambassadeurs benoemd die u informatie kunnen geven over maatregelen om uw woning te verduurzamen en die de weg weten in de wereld van de aanbieders, installateurs, adviseurs en subsidies. In onze wijk zijn Alfons Ramb en Tineke Mook de wijkambassadeurs.

Huiseigenaren kunnen een energiescan van hun woning laten maken (de gemeente neemt de kosten - € 115 - voor haar rekening). Hiervoor komt een expert aan huis die de woning bekijkt en mogelijke duurzame maatregelen bespreekt met een realistisch kostenplaatje.

Goede duurzame maatregelen kunnen heel veel energie besparen. De grote voordelen van verduurzaming zijn comfortverhoging en een sterk verlaagde energierekening. Het mes snijdt aan twee kanten want verduurzaming betaalt zichzelf in de loop van de tijd dubbel en dwars terug.

Afgelopen 30 november was er een goed bezochte duurzaamheidsbijeenkomst in de Vredeskerk waarin subsidieregelingen werden uitgelegd en een ambtenaar uitleg gaf over de welstandsnormen in ons fraaie, beschermde stadsgezicht.