Zeehelden-buurt

Jeroen Schrama

Mijn doel is om de Zeeheldenbuurt energieneutraal te maken. Na een bijeenkomst schreef ik een plan van aanpak om mijn wijk een stuk duurzamer te krijgen (Green Deal Zeeheldenbuurt) en na vijf jaar in de lokale politiek te hebben gezeten voor de Partij van de Dieren besloot ik dat doen meer kon opleveren dan praten.

De energietransitie naar minder verbruik en enkel gebruik van hernieuwbare energiebronnen is een belangrijk onderdeel van het streven naar een duurzame wereld. Aangezien de nationale overheid faalt, is het des te belangrijker om op lokaal niveau eerste stappen te zetten.

De voorhoede wil graag grote stappen maken, maar ik geloof dat je ook veel kan doen door met kleine stapjes te beginnen. Tien keer een kleine stap levert vaak meer op dan één grote. Ik zal hierbij mijn wijkbewoners helpen door te ontzorgen en te motiveren.